uważne coaching, certyfikowany coach, doradztwo, szkolenia, rozwój


uwazne_1


"Badania naukowe nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej sprawiły, że obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi i znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego w leczeniu zaburzeń lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeń odżywania, uzależnień i zaburzeń osobowości".

Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2009; 2, 3: 146–155

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psychoterapia poznawczo–behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym, zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i pacjenta.

W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (na początku raz               w tygodniu, później raz na dwa tygodnie i rzadziej). Choć pierwotnie powstała z myślą o leczeniu depresjijest z powodzeniem stosowana także w leczeniu innych zaburzeń nastroju (m.in.dystymia, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń zachowania (zachowania agresywne, opozycyjno-buntownicze), nadpopudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), osobowości, odżywiania, uzależnień a także w zaburzeniach psychotycznych. Jej skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w bardzo dużej ilości wiarygodnych badań klinicznych.

U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki CBT aby pomóc pacjentowi zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić „błędy        w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując dyskomfort i eliminując samoograniczające zachowania.

Terapia poznawczo–behawioralna pozwala zastąpić niesprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się bardziej użytecznymi, bardziej „sprzyjającymi właścicielowi”. CBT zakłada że „posiadane” sposoby reagowania myślami, uczuciami i zachowaniami zostały wyuczone w toku rozwoju jednostki, a w związku z tym możliwe jest oduczenie się ich (w sprzyjających okolicznościach) lub nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania. Mówiąc prościej, każdy może się nauczyć myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający jego dobremu, codziennemu funkcjonowaniu.

INFORMACJE O SPOTKANIACH

Spotkania trwają 45 minut, do godziny.

Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu spotkań. To pozwala osiągnąć zadowalające efekty. Ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Należy jednak pamiętać, że ustalona na początku ilość spotkań jest orientacyjna i w trakcie terapii może ulec zmianie.

Na pierwszym spotkaniu wstępnie zapoznaję się z problemem klienta, przedstawiam założenia terapii, wspólnie ustalamy wstępne cele, pierwszy, ogólny plan terapii. Jest    to też czas, kiedy ustalamy, czy chcemy dalej ze sobą pracować. Podstawą terapii jest relacja między terapeutą i pacjentem oparta na zaufaniu i akceptacji. Pozwala wtedy stworzyć wspierającą, życzliwą relację, która umożliwia prawidłowy proces terapeutyczny. Jeżeli któraś ze stron uzna, że nie odnajduje się w tej relacji (co jest w porządku) dziękujemy sobie za spotkanie. Mogę ew. polecić innego terapeutę/terapeutkę. Gdy już zaczniemy pracę, zalecane jest zakończenie założonego cyklu.

Cena za jedno spotkanie wynosi 120 zł.

Umawianie wizyt pod telefonem: 517 046 602

PSYCHOEDUKACJA

Na nasze zachowanie wpływa aktywność poznawcza. Treści i procesy poznawcze można monitorować i zmieniać. 

To nie fakty wywołują w nas emocje, ale to, co o nich myślimy. Nasze myśli kształtują przekonania, które budujemy przez całe nasze życie, doświadczając dobrych i złych chwil. Przekonania mogą być racjonalne i zgodne z rzeczywistością - reagujemy wtedy adekwatnie do sytuacji, które nas spotykają. Przekonania mogą być też błędne, niezgodne z rzeczywistością - wtedy nie radzimy sobie z rzeczywistością, którą postrzegamy jako zagrażającą, z którą nie damy rady się uporać.

To samo zdarzenie może nieść ze sobą różne emocjonalne konsekwencje w zależności od interpretacji. Przekonania wpływają na interpretację rzeczywistości. Gdy nasze przekonania są błędne interpretujemy rzeczywistość (myślimy o danej sytuacji) w sposób nieadekwatny. Postrzegamy sytuację jako przerastającą nas, niemożliwą do zmienienia, siebie jako osoby mało wartościowe, bo nie radzące sobie. Uświadomienie sobie, że rządzą nami dysfunkcyjne (nieracjonalne) myśli jest pierwszym krokiem do zmiany. Kolejnymi krokami jest nauczenie się nowego sposobu myślenia, który doprowadzi do zmiany na dobre w naszym życiu: postrzeganiem życia jako bardziej przyjaznego, nauczeniem się nowych sposobów radzenia sobie z przeciwnościami, wpływaniem na własne życie i tym samym wzmocnieniem pewności siebie.

Samo zrozumienie tego procesu rzadko powoduje trwałą zmianę. Zmiana wymaga działania (trenowania) w codziennej rzeczywistości. Dopiero trening nowego sposobu myślenia przynosi długotrwałe efekty.


 

.:Szybki kontakt:.

UWAŻNE. Doradztwo Personalne, tel. 697 700 603, e-mail: doradztwo@uwazne.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron